Co je to SAIK ?


Téměř všichni manažeři zodpovědní za efektivní fungování firem a institucí se často ptají sami sebe na následující otázky:

Jak řídit klíče? Jak ovládat pohyby klíčů? Jak ukládat klíče bezpečným způsobem? Jak nahradit knižní vydávání klíčů?

Efektivním řešením těchto problémů jsou elektronické schránky klíčů SAIK, které spolu spojuje bezpečné ukládání, přístup a evidence zabezpečených klíčů.

SAIK je zkratka popisující profesionální elektronický systém automatické identifikace klíčů …

Systém se skládá obecně řečeno, z elektronické schránky na klíče a softwaru, který zachycuje a bezpečně ukládá každé stažení a uvolnění klíče. Správce softwaru (obvykle jej nastavuje pověřený zaměstnanec systému) rozhoduje o udělování přístupových práv ke klíčům jednotlivcům a definuje časové období, kdy je možné mít k přiděleným klíčům přístup. Tento systém je ideální pro zákazníky, kteří nemohou nebo se nechtějí vzdát mechanických klíčů, ale mají problémy s řízením a dokumentací jejich oběhu.

SAIK Systém nabízí moderní přístup správy klíčů v objektech. Poskytuje plnou kontrolu nad přístupem a dokumenty nebo jinými hodnotami umístěnými ve schránkách. Aplikace SAIK systém umožňuje plnou identifikaci a kontrolu klíčů, schránek a zaměstnanců, analýzu shromážděných údajů a okamžitou reakci na nouzové situace vyhodnocené systémem.

Elektronické skříňě typu SAIK a softwar jsou v provozu již několik let u klientů v oblastech bankovnictví, veřejných institucí a úřadů, vysokých škol, muzeí, domů seniorů, autosalonů, obchodů a všechny druhů objektů, ve kterých je kontrola přístupu nedílnou součástí bezpečnosti.